Szkolenia lotnicze

Kiedy zapada decyzja o tym, że chcemy zasiąść za sterami mniejszych lub większych latających maszyn, często zastanawiamy się nad tym, jak wiele trudu trzeba będzie przejść. To, ile pracy trzeba będzie włożyć w realizację tego marzenia, zależy przede wszystkim od rodzaju licencji, jaką chcemy uzyskać. Niezależnie od tego, jakimi maszynami chcemy sterować, musimy przejść przez specjalistyczne szkolenia lotnicze.

Jakie kursy należy odbyć, by uzyskać najpotrzebniejsze uprawnienia?

Jak wspomnieliśmy wyżej, aby zyskać możliwość pilotowania jakiejkolwiek maszyny, należy odbyć co najmniej jeden kurs. Jednak, chcąc sięgnąć na szczyt, czyli sterować takimi maszynami pasażerskimi, jak Boeing 737 czy Airbus A320, trzeba zdobyć wszystkie cywilne uprawnienia lotnicze. Wymieńmy je po kolei:

 • Licencja turystyczna PPL(A),
 • Szkolenia VFR-N,
 • Instrument Raiting IR(A),
 • Szkolenia teoretycznie ATPL(A),
 • MEP(L),
 • CPL(A),
 • 0-ATPL(Frozen).

To podstawowe szkolenia dla pilotów, jakie muszą odbyć, by zdobyć najwyższe uprawnienia ATPL. W Goldwings Flight Academy kandydaci na pilotów mogą wybrać nie tylko poszczególne kursy, ale też pakiety, które ułatwiają uzyskanie niezbędnych licencji i uprawnień (w tym na przykład pakiet szkoleń z MEP, CPL i IR).

Dodatkowo osoby zainteresowane odrębnymi kursami mogą też wybrać:

 • Szkolenia na instruktora lotu,
 • Naukę na symulatorach lotu,
 • Kurs Avioation English ICAO 4+,
 • Kursy pilotażu konkretnych maszyn (np. Pilatus PC-12NG).

 

 

Co dają poszczególne szkolenia lotnicze?

Choć pasjonaci lotnictwa z pewnością znają większość pojęć, dotyczących uprawnień lotniczych, to przypomnijmy sobie jeszcze, jakie są wymagania i jakie zyskuje się możliwości, przechodząc poszczególne szkolenia.

Licencja turystyczna Private Pilot License – PPL(A)

To absolutna podstawa dla wszystkich, którzy chcą zostać pilotami. Odbycie kursu PPL daje prawo do pilotowania małych, jednosilnikowych samolotów o masie nieprzekraczającej 5700 kg. Co ważne – uprawnienie to dotyczy całego obszaru Unii Europejskiej.

Podstawowym wymogiem jest ukończenie 16 lat w dniu pierwszego wylotu. Sama licencja przyznawana jest kandydatom mającym co najmniej 17 lat. Konieczne też jest orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy II, a także wykształcenie minimum gimnazjalne.

Jeśli spełniamy te warunki, możemy przystąpić do odbycia kursu. Co czeka kandydatów? Przede wszystkim 100 godzin teorii, którą należy przyswoić. Po ukończeniu tej części przechodzi się do praktyki – tutaj kursanci muszą odbyć co najmniej 45 godzin lotów szkoleniowych (z instruktorem i samodzielnych), ucząc się lotu po kręgu, lotu nawigacyjnego i według przyrządów.

VFR-N

Podstawowe uprawnienie PPL(A) daje prawo do pilotowania samolotu od wschodu do zachodu słońca. Nocny pilotaż jest z kolei bardziej wymagający, dlatego też konieczne jest odpowiednie uprawnienie.

Głównym wymaganiem, by odbyć to szkolenie, jest doskonała znajomość urządzenia pulpitu pilota – od wskaźników po dźwignie i przełączniki. Dlatego też mogą do niego przystąpić osoby, które kończą kurs PPL(A), a także te, które już tę licencję posiadają.

W ramach zdobywania uprawnień VFR-N uczniowie mają obowiązek odbyć 8-godzinne szkolenie teoretyczne, a także praktyka, czyli loty w nocy.

Instrument Raiting IR(A)

Obok VFR, czyli lotu pozwalającego określić położenie samolotu względem widocznych punktów odniesienia, występuje IR(A), polegający na desygnowaniu lokalizacji statku powietrznego za pomocą narzędzi pokładowych. By przystąpić do szkolenia, uczeń musi legitymować się co najmniej licencją pilota turystycznego – PPL(A).

Kurs dzieli się na dwie części – teoretyczną, które zajmują minimum 200 godzin rozłożonych na 6 tygodni, a także 50 godzin lotów szkoleniowych, w których trakcie kursanci będą doskonalić swoje umiejętności zw. z odczytywaniem położenia samolotu przy pomocy m.in. GPS-u. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest pozytywne zaliczenie etapu teoretycznego.

Szkolenia teoretycznie ATPL(A)

To pierwszy etap w kierunku uzyskania uprawnień do latania samolotami linii lotniczych. Wybierając szkolenia z zakresu teorii ATPL(A), uczniowie mają możliwość zapoznania się z szeroką wiedzą dotyczącą pilotażu zawodowego (zarówno na poziomie licencji CPL, jak i ATPL). Jest to też możliwość rozszerzenia swojej licencji o inne uprawnienia.

Kandydat na ucznia starający się o szkolenie teoretyczne ATPL(A) powinien mieć co najmniej 17 lat, wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne, licencję i praktykę pilota turystycznego.

Spełniając te wymogi, może dołączyć do grupy kursantów, którzy przez 650 godzin (obejmujących wykłady stacjonarne i naukę własną) będą zgłębiać zagadnienia z zakresu m.in. prawa lotniczego, meteorologii, radionawigacji i zasad lotu.

Multi Engines MEP(L)

Jest to szkolenie lotnicze dotyczące pilotowania samolotów o więcej niż jednym silniku. Jest ono konieczne dlatego, że sposób ten diametralnie różni się od sterowania maszyną jednosilnikową.

Chętni do uczestnictwa muszą spełnić następujące warunki – mieć stosowne orzeczenie lotniczo-lekarskie, a także licencję CPL(A) lub PPL(A) z minimalną liczbą 70 wylatanych godzin jako pilota-dowódcy.

Na uczniów czekają dwa etapy – teoretyczny i praktyczny, przy czym ukończenie tego pierwszego umożliwia przystąpienie do praktyki. Teoria składa się z wykładów, trwających łącznie siedem godzin, natomiast praktyka – lot z instruktorem – to 6 wylatanych godzin. Kursant będzie mógł zapoznać się np. z procedurami obowiązującymi w przypadku awarii jednego silnika czy też elementami asymetrii ciągu.

CPL(A)

Jest to szkolenie dla pilotów, którzy ze swojej pasji latania chcą czerpać realny zysk. Commercial Pilot License daje bowiem możliwość wykonywania lotów komercyjnych i jest też niezbędnym warunkiem do uzyskania licencji pilota liniowego.

By przystąpić do szkolenia, kandydat musi mieć ukończone 18 lat, a także posiadać minimum średnie wykształcenie. Powinien też mieć minimum 150 nalotu ogólnego oraz ukończony i zaliczony kurs teoretyczny ATPL(A). Nie obędzie się też bez orzeczenia lekarskiego I klasy.

Część praktyczna wymaga też od ucznia, aby miał wylatanych co najmniej 150 godzin, w tym 70 z nich jako PIC. Jednak to nie wszystko – aby uzyskać samą licencję, musi on również spełnić szereg kolejnych warunków (w tym ilość startów i lądowań, odpowiednia ilość godzin nalotu etc.).

Samo szkolenie trwa 14 dni. Przez 28 godzin pilot starający się o licencję CPL(A) będzie mógł nauczyć się sterować samolot wielosilnikowy, doskonalić technikę nawigacji w przelotach, a także podnieść umiejętności posługiwania się przyrządami pokładowymi w celu ustalenia położenia samolotu.

0-ATPL(Frozen)

Kurs przygotowany przez Goldwings Flight Academy obejmuje wszelkie niezbędne szkolenia dla pilotów, które są konieczne do podjęcia pracy jako pilot linii lotniczych. Zawiera w sobie wszystkie pozostałe kursy (począwszy od PPL, przez VFR-N po CPL(A)), realizując program „Od zera do licencji pilota ATPL”. Rozszerzona wersja kursu obejmuje dodatkowych 500 godzin zajęć, w tym lotniczego angielskiego, a także instruktora lotu.

Droga, którą warto przebyć

Aby zyskać najwyższe uprawnienia, wcale nie jest łatwo – trzeba przejść przez co najmniej kilka kursów, setki godzin nauki teorii, jak i praktyki. Choć zdobycie licencji ATPL wymaga wiele pracy, to nagroda, jaką się uzyska za cały trud w nią włożony, jest tego warta – wszak możliwość pilotowania największych maszyn lotniczych jest marzeniem niemal każdego, kto choć raz wzbił się w powietrze.